۱۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6008191
T T
۰ نفر
ظرفیت تولید برق کره جنوبی تاسال 2006 سه برابر خواهد شد # تهران - ایرنا 15/08/70 .اقتصادی. تلکس 18 اق کره جنوبی درنظر دارد تاسال 2006 درمجموع 85 نیروگاه برق شامل 18 نیروگاه اتمی بسازد.به این ترتیب ظرفیت تولید برق این کشورسه برابر خواهدشد.
........................................
،بولتن،اوپک،هزینه،احداث،61،میلیارد،دلار،
۰ نفر