۱۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6008109
T T
۰ نفر

ترکیه درساختار ارتش خود تغییرات اساسی میدهد

۱۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6008109
ترکیه درساختار ارتش خود تغییرات اساسی میدهد # آنکارا - ایرنا 14/08/70 .سیاسی. تلکس 164 ترکیه با اجرای طرحی درجهت ایجاد تغییرات بنیادی درارتش خود ضمن تجهیز ارتش به سلاحهای مدرن تعداد پرسنل خود را به نصف کاهش میدهد.
........................................
،ایرنا،ژنرال،خلیل،کالایحی،سخنگوی،نیروی،زمینی،،مصاحبه،645،هزار،به،350، ،هزار،نفر،کاهش،،
۰ نفر