۱۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6008087
T T
۰ نفر
آتش سوزی در یک جایگاه توزیع بنزین در شمال شرق تهران # تهران - ایرنا 14/08/70 .حوادث. تلکس 50 یک جایگاه فروش بنزین امروز در خیابان پاسداران تهران بعلت نامعلومی آتش گرفت و خساراتی ببار آورد.
........................................
،ایران،
۰ نفر