۱۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6008065
T T
۰ نفر
وزارت امور خارجه شوروی به وزارت روابط خارجی تغییرنام یافت # تهران - ایرنا 14/08/70 .سیاسی. تلکس 210 وزارت امور خارجه شوروی به وزارت روابط خارجی اتحاد جماهیر شوروی تغییر نام یافت و قرار است یک سوم از کارکنان آن نیز کاهش یابد.
........................................
،آ،اف،پ،بوریس،،پانکین،وزیر،امور،خارجه،شوروی،ایوان،سیلایف،رئیس،،دولت، ،موقت،شوروی،
۰ نفر