۱۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6008060
T T
۰ نفر
مصاحبه با دکتر فتحی شقاقی از رهبران انتفاضه فلسطین # تهران - ایرنا 14/08/70 .سیاسی. جهان اسلام ص 3 ساف به پایان کارخود رسیده است بطوریکه نمیتواند نماینده مردم فلسطین باشد ونمیتواند سرزمینهای اشغالی راآزادکندونمیتواندباعث خیزش درمنطقه شود.
........................................
،دکتر،فتحی،شقاقی،رهبر،انتفاضه،،سازمان،آزادیبخش،،فلسطین،سرزمینهای، ،اشغالی،سوریه،شوروی،اسرائیل،شماره،133،
۰ نفر