۱۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6007890
T T
۰ نفر
تفسیربی بی سی: تلاش دولت ایران برای دستیابی به سیستم تک...
# تهران - ایرنا 12/08/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 41 مید دررابطه بافعالیتهای دولت ایران برای نزدیک شدن ارزش ریال در داخل با ارزش بین المللی آن نوشت به احتمال قوی کاهش ارزش برابری ریال اعلام خواهد شد.
........................................
،ایران،بی،بی،سی،تفسیر،عادلی،رئیس،،کل،بانک،مرکزی،نوربخش،،وزیر،امور، ،اقتصاد،و،دارائی،
۰ نفر