۱۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6007846
T T
۰ نفر
اظهارات سخنگوی ساف پیرامون قبول گفتگوهای دوجانبه با رژیم # تهران - ایرنا 12/08/70 .سیاسی. تلکس 112 بسام ابوشریف سخنگوی رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین گفت: فلسطینیها انتخاب واشنگتن رابه عنوان محل برگزاری گفتگوهای دوجانبه بااسرائیل رامیپذیرد.
........................................
،بی،بی،سی،ساف،،مصاحبه،کنفرانس،،مادرید،صلح،خاورمیانه،
۰ نفر