۱۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6007774
T T
۰ نفر
بازدید هیئت ایرانی از اطفاء حریق چاه های نفت کویت از ...
# تهران - ایرنا 11/08/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 81 قائم مقام وزارت کار در آخرین مرحله از دیدار خود از کویت دیروز از محل چاه های نفت این کشور که توسط متخصصان ایرانی خاموش و مهار شده است بازدید کرد.
........................................
،سمیعی،وزارت،امور،خارجه،گزارش،،
۰ نفر