۱۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6007735
T T
۰ نفر
تلاش گسترده سازمان جاسوسی سیا برای استخدام اقلیتها در آمریکا # تهران - ایرنا 11/08/70 .سیاسی. تلکس 231 سازمان جاسوسی آمریکا بمنظور افزایش فعالیتهای جاسوسی خود درکشورهای جهان سوم تلاش گسترده ای رابرای استخدام اقلیتها درآمریکا آغاز کرده است .
........................................
،واشنگتن،پست،سیا،
۰ نفر