۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6006414
T T
۰ نفر
تاسیسات نفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بهبودمی یابد # تهران - ایرنا 30/07/70 .اقتصادی. تلکس 16 اق کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درنظردارند احتمالا 30میلیارد دلار بین سالهای 1991 تا95 صرف بهبود یا مدرنیزه کردن تاسیسات نفتی بنمایند.
........................................
،افزایش،،ظرفیت،تولید،نفت،بحریان،خلیج،فارس،،
۰ نفر