۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6006341
T T
۰ نفر
دوهواپیماربای الجزایری جمعا به 20 سال زندان محکوم شدند # الجزیره - ایرنا 29/07/70 .اجتماعی. تلکس 25 دوهواپیماربای الجزایری که درهفتم دیماه گذشته یک هواپیمای خطوط هوائی این کشور راربوده بودند در یک دادگاه الجزایر هریک به 10سال زندان محکوم شدند.
........................................
،بوئینک،737،فرودگاه،عنابه،
۰ نفر