۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6006319
T T
۰ نفر
درخواست کارلوس منم برای سرمایه گذاریهای شرکتهای نفتی خارجی # تهران - ایرنا 29/07/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 44 رئیس جمهور آرژانتین برای تشویق سرمایه گذاران خارجی جهت گسترش سرمایه گذاری بیشتر درچارچوب عملیات اکتشاف منابع نفت قوانین تازه ای وضع میکند ........................................
،یوپی،بوئنوس،،آیرس،،کارلوس،،منم،حفاظت،از،منابع،،گردهمائی،سیزدهمین، ،کنگره،جهانی،نفت،کارشناسان،نفتی،
۰ نفر