۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6006303
T T
۰ نفر
وزیر خارجه لبنان سرپرستی هیئت شرکت کننده در کنفرانس ...
# تهران - ایرنا 29/07/70 .سیاسی. تلکس 143 امروزدربیروت اعلام شدسرپرستی هیئت لبنانی شرکت کننده درکنفرانس آمریکائی صلح خاورمیانه درمادرید را فارس بوئز وزیرخارجه لبنان بعهده خواهد داشت.
........................................
،رادیو،ریاض،،ارائه،یک،گزارش،،از،تجاوزات،اسرائیل،
۰ نفر