۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6006258
T T
۰ نفر

جزئیات پیمان جدید اقتصادی جمهوریهای شوروی

۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6006258
جزئیات پیمان جدید اقتصادی جمهوریهای شوروی # مسکو - ایرنا 28/07/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 39 براساس پیمان جدید همکاریهای اقتصادی که به امضای هشت جمهوری شوروی رسید مالکیت خصوصی تجارت و رقابت آزاد به عنوان ستون فقرات بهبود اقتصادی شناخته شد ........................................
،جزئیات،پیمان،گورباچف،رئیس،،جمهور،شوروی،لزوم،حفظ،روبل،
۰ نفر