۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6006232
T T
۰ نفر

موریتانی و کنفرانس صلح خاورمیانه

۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6006232
موریتانی و کنفرانس صلح خاورمیانه # الجزیره - ایرنا 28/07/70 .سیاسی. تلکس 229 موریتانی امروز اعلام کرد در کنفرانس صلح خاورمیانه شرکت خواهد کرد.
........................................
،کنفرانس،،مادرید،فلسطین،اسرائیل،بیانیه،
۰ نفر