۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6006223
T T
۰ نفر

مذاکرات آذربایجان و ارمنستان

۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6006223
مذاکرات آذربایجان و ارمنستان # آستارا - ایرنا 28/07/70 .سیاسی. تلکس 252 نمایندگان جمهوریهای ارمنستان و آذربایجان شوروی امروز برای دستیابی به راههای اجرای آتش بس در قره باغ به مذاکراه پرداختند.
........................................
،تلویزیون،باکو،وساطت،روسیه،قزاقستان،
۰ نفر