۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6006125
T T
۰ نفر
افتتاح یک آبادی صهیونیست نشین جدید دربلندیهای جولان # تهران - ایرنا 28/07/70 .سیاسی. تلکس 173 اسرائیل پیش ازکنفرانس مادرید یک آبادی صهیونیست نشین جدید را دربلندیهای جولان افتتاح خواهد کرد.
........................................
،د،پ،آ،بیت،المقدس،،رادیو،اسرائیل،اسحاق،شامیر،نخست،وزیر،
۰ نفر