۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6006011
T T
۰ نفر

سخنرانی استاد مشهود و احمد جبرئیل

۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6006011
سخنرانی استاد مشهود و احمد جبرئیل # تهران - ایرنا 27/07/70 .سیاسی. تلکس 204 احمد جبرئیل و استاد مشهود امروز درجلسه کنفرانس اسلامی فلسطین درتهران حمایت ایران از قیام مردم فلسطین را مورد تقدیر قراردادند.
........................................
،ایران،،کنفرانس،،فلسطین،-،تهران،،کنفرانس،،مادرید،اسرائیل،،انتقاضه،
۰ نفر