۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6005900
T T
۰ نفر
جمهوری آلبانی به عضویت صندوق بین المللی پول درآمد # تهران - ایرنا 26/07/70 .اقتصادی. تلکس 18 اق جمهوری آلبانی روز سه شنبه گذشته به عضویت صندوق بین المللی پول درآمد و سهمیه ای حدود 34 میلیون دلار برای این کشور درنظر گرفته شد.
........................................
،گنک،ملوها،کاردار،موقت،آمریکا،موافقت،نامه،امضا،
۰ نفر