۲۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6005898
T T
۰ نفر
ورود بوریس پانکین وزیر امور خارجه شوروی به دمشق # تهران - ایرنا 26/07/70 .سیاسی. تلکس 192 بوریس پانکین وزیر امور خارجه شوروی امروز برای اولین دیدار از سوریه از زمان انتصاب به وزارت امور خارجه شوروی وارد دمشق شد.
........................................
،آ،اف،پ،،سانا،فاروق،الشرع،،حافظ،اسد،رئیس،،جمهور،کنفرانس،،صلح، ،خاورمیانه،فلسطین،اسرائیل،
۰ نفر