۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003638
T T
۰ نفر

بحران در صنایع نظامی ایتالیا

۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003638
بحران در صنایع نظامی ایتالیا # رم - ایرنا 10/07/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 155 صنایع نظامی ایتالیا همچنان با بحران صادرات تولیدات خود مواجه اند.
........................................
،ایرنا،صادرات،
۰ نفر