۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003636
T T
۰ نفر
درخواست ایتالیا برای تحریم اقتصادی طرفهای درگیر در یوگسلاوی # رم - ایرنا 10/07/70 .سیاسی. تلکس 201 ایتالیا خواستار تحریم اقتصادی طرفهائی که آت ش بس را در جنک یوگسلاوی لغو کنند شد.
........................................
،جیانی،دمیکلیس،،وزیر،امور،خارجه،گفتگو،فرانتو،توجمان،رئیس،،جمهور، ،کرواتی،جامعه،اروپا،
۰ نفر