۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003629
T T
۰ نفر

آموزش افسران بلوک شرق در فرانسه

۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003629
آموزش افسران بلوک شرق در فرانسه # پاریس - ایرنا 10/07/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 17 گروهی از افسران کشورهای اروپای شرقی در حال گذراندن دوره های آموزش نظامی در مدارس جنک فرانسه هستند.
........................................
،روزنامه،لوموند،وزارت،دفاع،
۰ نفر