۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003617
T T
۰ نفر

نگرانی صحرا از کارشکنیهای مراکش

۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003617
نگرانی صحرا از کارشکنیهای مراکش # الجزیره - ایرنا 10/07/70 .سیاسی. تلکس 231 جمهوری عربی صحرا نگرانی خود را از کارشکنیهای رژیم مراکش در امر برگزاری همه پرسی در صحرای باختری اعلام کرد.
........................................
،اعزام،اتباع،کشورش،،سرزمینهای،صحرا،سازمان،ملل،بیانیه،شورای،امنیت،
۰ نفر