۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003582
T T
۰ نفر
مصرف پر فروش داروی خواب آور در جهان ازسوی دولت انگلیس ..
# تهران - ایرنا 10/07/70 .علمی. تلکس 213 دولت انگلیس فروش داروی خواب آور هالسیون را که پر فروش ترین دارو از این نوع درجهان است بدلیل زیانهای ثانویه روانی بسیار خطرناک ; منع کرد.
........................................
،آ،اف،پ،وزارت،بهداشت،ترکیبات،تریازولام،
۰ نفر