۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003501
T T
۰ نفر

سخنان دکوئیار پیرامون اوضاع هائیتی

۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003501
سخنان دکوئیار پیرامون اوضاع هائیتی # نیویورک - ایرنا 9/07/70 .سیاسی. تلکس 208 خاویر پرز دکوئیار امروز با ابراز نگرانی از اوضاع کشور آشوب زده هائیتی گفت:امیدوار است دمکراسی در این کشور حفظ شود.
........................................
،مصاحبه،نماینده،دائمی،شورای،امنیت،درخواست،اجلاس،،فوق،العاده،تشکیل،
۰ نفر