۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003429
T T
۰ نفر

سنای فیلیپین و خروج نیروهای آمریکائی

۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003429
سنای فیلیپین و خروج نیروهای آمریکائی # تهران - ایرنا 9/07/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 33 سنای فیلیپین دیروزدررسیدن به یک توافق درمورد تنظیم یک جدول زمان بندی شده برای عقب کشیدن نیروهای آمریکائی بخاطر مخالفت تندروهاباشکست روبرو شد.
........................................
،رویتر،مانیل،
۰ نفر