۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003393
T T
۰ نفر

انتصاب دروزارت جهاد سازندگی

۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003393
انتصاب دروزارت جهاد سازندگی # تهران - ایرنا 9/07/70 .اجتماعی. تلکس 26 طی حکمی از سوی فروزش وزیر جهاد سازندگی حسین فهمیده به سمت سرپرست معاونت اداری مالی وزارت جهادسازندگی منصوب شد.
........................................
،ایران،
۰ نفر