۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003288
T T
۰ نفر
گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار برسمیت شناختن ...
# آستارا - ایرنا 8/07/70 .سیاسی. تلکس 99 گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا از جرج بوش خواسته اند تا استقلال ارمنستان شوروی را به رسمیت بشناسد.
........................................
،رادیو،باکو،تقاضای،عضویت،حزب،کمونیست،،تحولات،شوروی،
۰ نفر