۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003274
T T
۰ نفر
297 هزار آواره عراقی به کشورشهان بازگشته اند # باختران - ایرنا 8/07/70 .سیاسی. تلکس 120 با بازگشت یکهزار و 78 نفر دیگر از آوارگان عراقی تعداد آوارگانی که در جندماه اخیر از ایران به خاک عراق بازگشته اند به 297 هزار و 314 نفر رسید.
........................................
،ایرنا،اردوگاههای،استان،باختران،17،هزار،و،991،نفر،باقیمانده،هلال،احمر، ،جمهوری،اسلامی،
۰ نفر