۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003243
T T
۰ نفر
آمریکا وامارات متحده عربی قراردادحمایت ازسرمایه گذاریهای # تهران - ایرنا 8/07/70 .اقتصادی. تلکس 29 اق بمنظورتوسعه همکارهای اقتصادی وبازرگانی میان آمریکاوامارات متحده عربی ;دوکشورقراردادی مبنی بر حمایت همه جانبه ازسرمایه گذاریهای فیمابین امضاء کردند ........................................
،احمد،حمیدالطایر،وزیر،مشاور،امور،دارایی،وصنعت،ادوارد،ووکر،سفیر،ابوظبی، ،مدت،15،سال،پرداخت،مالیات،معاف،ماوراء البحار،
۰ نفر