۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003242
T T
۰ نفر
هیئت کارشناسهای هسته ای سازمان ملل عراق راترک کردند # تهران - ایرنا 8/07/70 .سیاسی. تلکس 39 ششمین هیئت کارشناسهای هسته ای سازمان ملل به سرپرستی دیوید کی که 4 روز درعراق محبوس بودند امروز بغداد را ترک کرد.
........................................
،آ،اف،پ،مصاحبه،وین،دیوید،کاید،مسئول،آژانس،،بین،المللی،انرژی،اتمی، ،شورای،امنیت،
۰ نفر