۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003077
T T
۰ نفر

روابط فرهنگی هند و مصر ارتقاء می یابد

۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6003077
روابط فرهنگی هند و مصر ارتقاء می یابد # دهلی نو - ایرنا 6/07/70 .سیاسی.فرهنگی. تلکس 173;203 برپایه توافق مقامات دوکشور هند ومصر روابط فرهنگی این دو کشور درزمینه های مختلف فرهنگی ازجمله تبادل محقق وهنرمند به زودی گسترش خواهدیافت.
........................................
،نجما،هپتا،معاون،مجلس،،اعیان،قاهره،سمینار،
۰ نفر