۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5997329
T T
۰ نفر

مراسلات هوایی بین ایران و کویت از سرگرفته شد

۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5997329
مراسلات هوایی بین ایران و کویت از سرگرفته شد # تهران - ایرنا 31/05/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 75 با بازسازی سرویسهای پستی در کویت مراسلات هوایی بین ایران و کویت از سرگرفته شد.
........................................
،شرکت،پست،ال،سی،مسیر،دبی،
۰ نفر