۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5997205
T T
۰ نفر

پاکستان و تحولات شوروی

۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5997205
پاکستان و تحولات شوروی # اسلام آباد - ایرنا 30/05/70 .سیاسی. تلکس 147 پاکستان امروز اعلام کردتحولات اخیرشوروی اثرمنفی در روابط دو کشورنخواهد داشت و مناسبات روبه گسترش اسلام آباد و مسکو ادامه خواهد یافت.
........................................
،سخنگوی،وزارت،امور،خارجه،مصاحبه،گنادی،یانایف،پیام،غلام،اسحق،خان،رئیس،، ،جمهور،سقوط،گورباچف،موضوع،داخلی،مسئله،افغانستان،
۰ نفر