۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5997197
T T
۰ نفر
مردم مولداوی مراکز امنیتی و حساس این جمهوری را تسخیر کردند # آستارا - ایرنا 30/05/70 .سیاسی. تلکس 232 به دستوررئیس جمهور مولداوی ودیگراحزاب این جمهوری امروز هزاران نفر ازمردم به شهر کی شی نف پایتخت این جمهوری سرازیر شده و مراکز حساس راتسخیرنمودند.
........................................
،رادیو،باکو،وزارت،کشور،پلیس،،کا،ک،ب،سقوط،گورباچف،شوروی،
۰ نفر