۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5997162
T T
۰ نفر
آکادمی ملی آذربایچان شوروی به 8 دانشمند ترکیه مدارک ویژه...
# تهران - ایرنا 30/05/70 .فرهنگی. تلکس 227 آکادمی ملی آذربایجان شوروی به 8 دانشمند ترکیه به علت کمکهای آنان به توسعه هرچه بیشتر روابط دوکشور لیسانس ویژه این آکادمی را اعطاء نمود.
........................................
،رادیو،ترکیه،پرفسور،نظام،محمداغلی،رئیس،،آکادمی،ملی،آذربایجان،
۰ نفر