۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5997159
T T
۰ نفر
رانندگان فاقد گواهینامه تا یک میلیون ریال جریمه خواهند شد # تهران - ایرنا 30/05/70 .اجتماعی. تلکس 73 اشخاصی که بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نمایند به پرداخت حداکثر یک میلیون ریال جریمه محکوم خواهند شد.
........................................
،دادسرای،تهران،قانون،تعزیرات،ایران،
۰ نفر