۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5997084
T T
۰ نفر
حکم احضار دانشجویان دانشکده افسری به مسکو لغو شد # تهران - ایرنا 30/05/70 .سیاسی. تلکس 90 طبق دستور کمیته وضعیت فوق العاده درشوروی حکم وزارت کشور روسیه رامبنی براحضار صدها دانشجوی مسلح دانشکده افسری به مسکو; کان لم یکن اعلام کرد.
........................................
،تاس،،بیانیه،سقوط،گورباچف،
۰ نفر