۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5997049
T T
۰ نفر
اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد گردهمائی وزیران خارجه...
# تهران - ایرنا 30/05/70 .سیاسی. تلکس 113 وزیر خارجه آمریکا میگوید رهبران شوروی نباید اجتماع وزیران خارجه ناتو رابعنوان تهدیدی که عامل افزایش میزان تشنج میان شرق وغرب باشدتلقی کنند.
........................................
،جیمز،بیکر،رادیو،آمریکا،چکسلواکی،اروپای،شرقی،سقوط،گورباچف،بوریس،، ،یلتسین،
۰ نفر