۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5997014
T T
۰ نفر

بیانیه اتحادیه کارگران در آمریکا

۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5997014
بیانیه اتحادیه کارگران در آمریکا # نیویورک - ایرنا 29/05/70 .سیاسی. تلکس 56 شورای ملی اتحادیه و سندیکاهای کارگران آمریکا با صدور بیانیه ای تحولات شوروی را بعنوان اقدامی وحشیانه برای در دست گرفتن قدرت از سوی افراطیون محکوم کرد ........................................
،بوریس،،یلتسین،رئیس،،جمهوری،روسیه،،گنادی،یانایف،،سقوط،گورباچف،
۰ نفر