۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996998
T T
۰ نفر

موضعگیری چین نسبت به برکناری گورباچف

۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996998
موضعگیری چین نسبت به برکناری گورباچف # پکن - ایرنا 29/05/70 .سیاسی. تلکس 48 چین دراولین موضعگیری نسبت به سقوط گورباچف اعلام داشت که تغییرات درشوروی ازامورداخلی این کشوراست وچین بامداخله درامور داخلی دیگرکشورها مخالف میباشد ........................................
،وزارت،خارجه،شین،هوا،
۰ نفر