۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996995
T T
۰ نفر

مطبوعات لبنان و تحولات شوروی

۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996995
مطبوعات لبنان و تحولات شوروی # بیروت - ایرنا 29/05/70 .سیاسی. تلکس 162 دگرگونی سیاسی درشوروی بخش اعظم صفحات روزنامه های امروز لبنان را بخود اختصاص داده و کلیه مسائل دیگر را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
........................................
،سقوط،گورباچف،السفیر،النهار،
۰ نفر