۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996951
T T
۰ نفر
عربستان این ادعا راکه بازار عراق راازاسکناس جعلی پرکرده...
# تهران - ایرنا 29/05/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 41 عربستان دیروز اتهام روزقبل مطبوعات بغداد را مبنی براینکه بازار عراق را لبریز ازاسکناس های جعلی کرده است تکذیب کرد.
........................................
،روزنامه،القادسیه،ایران،سوریه،ترکیه،کویت،دینار،عراقی،
۰ نفر