۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996916
T T
۰ نفر
میتران ; خواستار تضمین سلامت وآزادی گورباچف ویلتسین شد # تهران - ایرنا 29/05/70 .سیاسی. تلکس 11 فرانسوا میتران رئیس جمهوری فرانسه دیروزخواستار تضمین سلامت وآزادی میخائیل گورباچف و بوریس یلتسین شد.
........................................
،آ،اف،پ،بیانیه،سقوط،گورباچف،
۰ نفر