۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996910
T T
۰ نفر

گزارش بی بی سی از اوضاع داخلی شوروی

۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996910
گزارش بی بی سی از اوضاع داخلی شوروی # تهران - ایرنا 29/05/70 .سیاسی. تلکس 120 بوریس یلتسین با درخواست از نیروهای امنیتی در خاک روسیه دائر بر اینکه به او بپیوندند علنا به مقابله با رهبران جدید شوروی پرداخته است.
........................................
،بی،بی،سی،،سقوط،گورباچف،،رئیس،،جمهوری،فدراسیون،روسیه،شوروی،
۰ نفر