۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996779
T T
۰ نفر
رئیس جمهور آذربایجان شوروی از برکناری گورباچف استقبال کرد # تبریز - ایرنا 28/05/70 .سیاسی. تلکس 150 رئیس جمهور آذربایجان شوروی بااستقبال ازبرکناری گورباچف وضع پیش آمده درمسکو راپیامدسیاستهائی دانست که طی چندین سال اخیرشوروی رابه حرج ومرج کشانده بود.
........................................
،تبریز،ایاز،مطلب اف،ایران،آذربایجان،شرقی،
۰ نفر