۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996737
T T
۰ نفر

نیجریه ازسازمان کنفرانس اسلامی جدا می شود

۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996737
نیجریه ازسازمان کنفرانس اسلامی جدا می شود # تهران - ایرنا 28/05/70 .سیاسی. تلکس 10 ابراهیم بابا نگیدا رئیس جمهور نیجریه اعلام کرد کشورش از عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی خارجی میشود.
........................................
،آ،اف،پ،لاگوس،،مصاحبه،روزنامه،شامپیون،اقلیت،مسیحی،
۰ نفر