۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996731
T T
۰ نفر

گورباچف از ریاست جمهوری شوروی کنار رفت

۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996731
گورباچف از ریاست جمهوری شوروی کنار رفت # تهران - ایرنا 28/05/70 .سیاسی. تلکس 33;30;31 تاس دیروز گزارش داد که گنادی یانایف معاون ریاست جمهوری شوروی بخاطر وضع جسمانی گورباچف تصدی مقام ریاست جمهوری شوروی رابعهده گرفته است .
........................................
،ای،پی،رادیو،آمریکا،سقوط،گورباچف،
۰ نفر