۲۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5996686
T T
۰ نفر
برنامه های رادیو مسکو و باکو حالت فوق العاده به خود گرفته...
# تهران - ایرنا 28/05/70 .سیاسی. تلکس 56 ; 46 درپی انتشارخبرناگهانی سقوط گورباچف رئیس جمهوری پیشین شوروی بخش جهانی رادیو مسکو و باکو برنامه های عادی خود راقطع وبه پخش موسیقی کلاسیک اقدام کرده است ........................................
،ایرنا،سقوط،گورباچف،
۰ نفر